ANBI-gegevens

NAAM STICHTING BARENDRECHTSE UITDAGING
RSIN 8573 97 904
CONTACTGEGEVENS Stichting de Barendrechtse Uitdaging
[email protected]
www.barendrechtseuitdaging.nl
DOELSTELLING Stichting de Barendrechtse Uitdaging heeft ten doel het opzetten en onderhouden van een ondernemersnetwerk (Uitdaging) dat maatschappelijk betrokken ondernemen stimuleert en organiseert. De stichting tracht haar doel te bereiken door in de gemeente Barendrecht structureel verbindingen op lokaal niveau tot stand te brengen tussen bedrijfsleven, onderwijs, lokale overheden en maatschappelijke organisaties, waardoor de leefkwaliteit wordt bevorderd voor inwoners van het betreffende gebied van menskracht, materialen en middelen (met gesloten beurs) op te lossen, zodat deze organisaties de leefbaarheid kunnen ondersteunen.
BELEID Zie website: www.barendrechtseuitdaging.nl
BESTUUR Coby van Deursen – Voorzitter
Dave Dirks – Secretaris
Boris van Beek – Penningmeester
BELONINGSBELEID De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben recht op een vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. De manager wordt voor 8 uur per week betaald.
VERSLAG UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN Zie jaarverslagen
FINANCIËLE VERANTWOORDING Zie jaarrekeningen

Pin It on Pinterest