Vervoer van onze clienten

09-12-2019BeursvloerVraagOpen
Op 29 mei 2020 vieren wij als stichting de Zorgnijverij ons eerste lustrumfeest. We hebben daarvoor de pannenkoeken-boot afgehuurd. Hier zullen we ons 17.45 uur melden. Nu is het de bedoeling dat onze clienten (met begeleiders) vervoer nodig hebben naar de boot. Hun ouders zullen zij daar ontmoeten. Als we uitgaan van 40 clienten en 12 begeleiders dan moet het goed komen.

Pin It on Pinterest