ANBI-gegevens

Jaarverslagen & Jaarrekeningen

Stichting Barendrechtse Uitdaging

ANBI & cijfers

Doelstelling:

Stichting de Barendrechtse Uitdaging heeft ten doel het opzetten en onderhouden van een ondernemersnetwerk (Uitdaging) dat maatschappelijk betrokken ondernemen stimuleert en organiseert. De stichting tracht haar doel te bereiken door in de gemeente Barendrecht structureel verbindingen op lokaal niveau tot stand te brengen tussen bedrijfsleven, onderwijs, lokale overheden en maatschappelijke organisaties, waardoor de leefkwaliteit wordt bevorderd voor inwoners van het betreffende gebied van menskracht, materialen en middelen (met gesloten beurs) op te lossen, zodat deze organisaties de leefbaarheid kunnen ondersteunen.

Naam Stichting:

BARENDRECHTSE UITDAGING

RSIN:

8573 97 904

Contactgegevens:

Beleid:

Zie website: www.barendrechtseuitdaging.nl

Bestuur:

Coby van Deursen – Voorzitter
Vacant – Secretaris

Jan Vermeulen – Penningmeester
Irma Heuft – Algemeen Bestuurder

Beloningsbeleid:

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben recht op een vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. De manager wordt voor 8 uur per week betaald.

Verslag uitgeoefende activiteiten:

Financiële verantwoording:

Scroll naar boven