MVO maar dan anders!

doe mee met het leukste ondernemende netwerk

Over ons

Wat is de Uitdaging?

De Uitdaging is dé maatschappelijke makelaar van Nederland! Met meer dan 40 lokale Uitdagingen door heel het land waaronder onze lokale Uitdaging hebben wij het mooiste en leukste netwerk van maatschappelijk betrokken ondernemers. Samen met deze vrijwilligers uit het bedrijfsleven zorgen wij ervoor dat bedrijven kosteloos stichtingen en verenigingen ondersteunen. Wij zijn een ondernemersnetwerk dat doet.

“We werken zelfstandig lokaal met de kracht van de landelijke organisatie”

Waarmee ondersteunen we stichtingen en verenigingen?

Wat hebben we te bieden voor ondernemers en bedrijven?

We zien dat stichtingen en verenigingen vaak mooie ideeën hebben, maar dat de uitvoering ervan niet altijd van de grond komt. Meestal komt dit omdat er te weinig geld, tijd of kennis aanwezig is.

Maatschappelijke organisaties kunnen in dat geval bij hun lokale Uitdaging een aanvraag indienen voor Materialen, Menskracht of Middelen. Met deze aanvraag gaat de lokale Uitdaging aan de slag. Samen met de bedrijven uit het netwerk wordt er gekeken hoe de vraag kan worden ingevuld. Als er een bedrijf is die de vraag kan invullen dan spreken we van een match.

Wat hebben we te bieden voor ondernemers en bedrijven?

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen wordt steeds belangrijker. Wij helpen bedrijven met de invulling van hun maatschappelijke bijdrage.

Door samen met de Uitdaging ondersteuning te bieden aan stichtingen en verenigingen draag je bij aan een mooiere samenleving en toon je als bedrijf je maatschappelijke betrokkenheid. Daarnaast kom je als ondernemer ook in contact met allerlei bedrijven uit dezelfde regio maar ook met bedrijven uit het landelijke netwerk.

Oftewel de ultieme kans om je eigen netwerk te vergoten!

Betrokken mensen

dragen de Uitdaging

Zonder de juiste mensen op de juiste plek zou er geen Uitdaging zijn. Mensen die geloven in een samenleving waar iedereen meedoet en bijdraagt. Mensen die ondernemers willen stimuleren op lokaal niveau maatschappelijk betrokken te zijn. Mensen die willen bemiddelen in Menskracht, Materiaal en Middelen om maatschappelijke organisaties te helpen en mensen die een zelfstandige stichting zoals de Uitdaging willen organiseren, adviseren en helpen in de dagelijkse uitvoering.

Een Lokale Uitdaging wordt gerund door de manager of coördinator. Deze heeft een aantal taken die essentieel zijn voor de activiteiten van de Uitdaging. De manager is de spin in het web die zorgt voor de continuïteit van de stichting en op zoek gaat naar nieuwe vormen van samenwerking. Bij het leggen van verbindingen tussen vragers en aanbieders doet de manager regelmatig een beroep op de matchgroep, die is samengesteld uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en het maatschappelijk veld. Samen zorgen ze voor de opvolging van vragen en aanbod. Naast het operationele team dat bestaat uit de manager met vaste ondersteuners en de matchgroep bestaat de organisatie van de stichting uit een bestuur en een adviesgroep die nauw met elkaar samenwerken.

Hieronder stellen we je graag voor aan de betrokken mensen die de Uitdaging dragen.

Linda Sanders - manager de Barendrechtse Uitdaging
0653697475 | info@barendrechtseuitdaging.nl

Linda Sanders

Manager van de Barendrechtse Uitdaging

Linda Sanders is initiatiefnemer en manager van Stichting de Barendrechtse Uitdaging.

De Barendrechtse Uitdaging is de spin in het web die stichtingen en verenigingen, met gesloten beurs, verbindt aan het lokale bedrijfsleven. Stichtingen en verenigingen hebben vaak mooie ideeën, maar de uitvoering kan door geld, tijd of gemis aan goede apparatuur/kennis nog wel eens achterblijven. De vrijwilligers willen graag, wij kunnen ze vooruit helpen. Wij weten welke bedrijven hun kennis, materialen of medewerkers willen delen. Wij gaan voor de win-win-win situatie waarbij verenigingen en stichtingen vooruit geholpen worden, bedrijven hun betrokkenheid tonen en nieuwe verbindingen gelegd worden tussen bedrijfsleven en samenleving.

“Het leukste ondernemersnetwerk op het gebied van Maatschappelijke Betrokken Ondernemen. Niet praten maar doen!”

De Matchgroep

brengt maatschappelijke vraag met ondernemend aanbod samen

De Matchgroep bestaat uit een aantal mensen uit het bedrijfsleven, die zich allen op vrijwillige basis inzetten. De ‘oude rotten’ zijn directeuren, managers en seniormedewerkers met een groot netwerk. ‘Jonge talenten’ zijn over het algemeen jongere mensen uit het bedrijfsleven die het leuk vinden iets concreets tot stand te brengen. De “oude rotten” stellen hun netwerk beschikbaar om contacten te leggen met mogelijke bedrijven voor een aanvraag. De “jonge talenten” begeleiden de match concreet van begin tot eind. De Matchgroep stimuleert het Barendrechtse bedrijfsleven om Maatschappelijk Betrokken Ondernemen in de praktijk te brengen.

Wat doen ze precies?

Aanvragen kunnen het hele jaar ingestuurd worden via de website. Uitgebreidere aanvragen van stichtingen en verenigingen worden besproken in de matchgroepbijeenkomsten. Na acceptatie van de aanvraag gaat een matchgroeplid aan de slag om een antwoord te vinden op de vraag. Zo bereiken we een grote groep ondernemers die graag bereid is maatschappelijke organisaties in Barendrecht de helpende hand te bieden.

Matchgroepleden:

Rick de Jager / Makro Barendrecht 
Wim den Otter / Den Otter Verhuizingen en Transporten en Rotary Barendrecht 
Stephany Baartmans / Rabobank 
Helena van Ginkel / Rabobank 
Chrétienne Winkels / La Chré
Eveline van Ooyen / Ikea Barendrecht 
Martijn Bastian / Bastian Events
Lianne den Haan / Improvemental Sportpsychologie
Yvonne Hermes / ABN AMRO MeesPierson
Sanne Jippes / De Overburen
Natasja Nirmowidjojo / KPN
Mirjam Polak / MG Fashion Consultancy
Umair Chaudhry / Kyocera Document Solutions Nederland B.V. 

Het bestuur

houdt de koers op onze doelstellingen en missie

Het bestuur is verantwoordelijk voor het realiseren van de doelstelling en missie van de Barendrechtse Uitdaging, het genereren van de Founders, Sponsoren en Vrienden, het bijeenbrengen van de Adviesgroep en het aansturen van de manager. Samen zetten zij zich in om van de Barendrechtse Uitdaging een succes te maken!

Het bestuur van de Barendrechtse Uitdaging wordt gevormd door vier betrokken ondernemende vrijwilligers:

Voorzitter: Coby van Deursen / Bestuurder diverse maatschappelijke organisaties
Secretaris: Dave Dirks / Humanitas DMH
Algemeen bestuurder: Irma Heuft / IRMA kracht
Penningmeester: Jan Vermeulen /Accountant-bestuurder/ vrijwilliger diverse maatschappelijke organisaties

De Raad van Advies

Sluit aan op lokale maatschappelijke vraagstukken

Het bestuur van de Barendrechtse Uitdaging wordt geadviseerd door een aantal deskundigen uit het maatschappelijke veld. Hun rol is gevraagd en ongevraagd adviseren welke veranderingen wenselijk zijn door maatschappelijk en/of economische ontwikkelingen.

We zijn trots dat onze Raad van Advies wordt gevormd door:

Wethouder / Wethouder Gemeente Barendrecht
Reinoud de Vries / College van bestuur Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden
Vervanger nog niet bekend / Coördinator Welzijn & Zorg Gemeente Barendrecht
Arjen van Breugel / Wijkregisseur Gemeente Barendrecht
Tonia Ruybroek / Directeur – Bestuurder KijkopWelzijn
Stephan Burger / Directeur – Aafje Hulpthuis
Leon van der Wilk / Hoofd business control – Parnassiagroep en Organisator – Sportcafé

 

 

Het Comité van Aanbeveling

Onze Ambassadeurs

De leden van het Comité van Aanbeveling (Ambassadeurs) zetten zich in om binnen hun eigen netwerk de doelstellingen van de Barendrechtse Uitdaging uit te dragen. Het Comité bestaat uit:

Boris Van Beek / Experienced Digital Leader KPN
Boro Brandl / BBN Connect en eigenaar van Boro Advies & Consultancy
Johan Vermeulen / BBN Connect en eigenaar van Made by Johan

PR-groep

In de PR-groep van de Barendrechtse Uitdaging zijn actief:
Marjolein van Rietschoten / GrafiSjopMarjo (Grafische Vormgeving)
Martijn Bastian / Bastian events
Rick Nobel / Rick Nobel Media / webpartner / Social Media & Nieuwsbrief
Ingrid Koedood / Fotografie

Scroll naar top