Kom..kijk.. en doe..mee op 9 november 2017

De werkgroep “Kom…kijk…en doe..mee”

bestaande uit Linda Sanders ( De Uitdaging), Gerda Pradun (St. Velerlei), Nelleke Valster en Patricia Stigter (St. IJsselmonde Oost), Beatrice van Tilburg (bibliotheek Aanzet) en Coby van Deursen hebben eind augustus met elkaar in het Tuinhuis aan de Kruidentuin de koppen bij elkaar gestoken, elkaar geïnspireerd om gezamenlijk ontmoetingen voor de Barendrechtse gemeenschap te stimuleren.

Als eerste hebben wij gekozen voor de kwetsbare groepen die dreigen te vereenzamen. Mensen die gebonden zijn aan huis bijvoorbeeld omdat zij de zorg voor een familielid/dierbare hebben en/of niet de mogelijkheid zien om een activiteit in Barendrecht te bezoeken.

Wat wij, als leden van de werkgroep, graag willen bieden is een serie uitstapjes aan diverse groepen personen en daarmee een regelmaat bieden. Dat wil zeggen bijvoorbeeld 3x dezelfde groep bewoners uitnodigen, thuis ophalen met een bus, een gezellige middag bieden en kennis laten maken met verschillende activiteiten in Barendrecht. De deelnemers hebben tevens de gelegenheid nieuwe maatjes te ontmoeten en vriendschappen te sluiten. Onze droom is dat de deelnemers door het aanbod zelf geïnspireerd raken om vaker een activiteit bij te wonen. Met alle deelnemers zullen wij, de eerste periode, evalueren en daardoor steeds weer leren ons aanbod te versterken. Onze afspraak luidt: klein beginnen, zodat wij stap voor stap goed werk kunnen (blijven) leveren.

Onze pilot gaat plaatsvinden op 9 november tussen 10 en 15.30 uur. 8 personen zijn uitgenodigd via het netwerk van  Zorggroep de Toekomst. Deze 1e groep zal veelal bestaan uit mantelzorgers die dreigen te vereenzamen aangezien zij intensieve dagelijkse zorg aan hun partners bieden. Daar komt bij dat zij misschien wel hebben verleerd zelf nog een eigen activiteit te ondernemen en zo nieuwe mensen te ontmoeten. Na deze eerste ‘kom, kijk..en doe… mee’  actie zullen wij deze activiteit verder uitrollen en andere Barendrechtse organisaties bij betrekken.

Scroll naar boven