Nieuwe voorzitter voor de Barendrechtse Uitdaging

Coby van Deursen, ruim 12 jaar politiek actief in Barendrecht, is sinds 1 maart 2018 voorzitter van de Barendrechtse Uitdaging. Gedurende haar politieke carrière heeft zij veelal portefeuilles gehad in het sociaal domein waaronder jeugd, onderwijs, welzijn en Wmo, participatie, sport en recreatie, kunst en cultuur, volksgezondheid en ook openbare orde en veiligheid. 

“Vele aspecten van ons dagelijks leven komen ook terug in de  Barendrechtse Uitdaging”, aldus de nieuwe voorzitter.

Tijdens haar politieke loopbaan heeft zij een rijkdom aan kennis opgedaan en kennis mogen maken met de vele diverse maatschappelijke organisaties, van grote organisaties tot prachtige lokale initiatieven. De afgelopen jaren heeft zij vooral vernieuwing gezien in de aanpak van diverse maatschappelijke vragen. ‘Hoe krijg je de jeugd betrokken bij de lokale politiek en andersom?’. Of ‘hoe bieden wij de kwetsbare bewoners een zinvolle en prettige dagbesteding?’. Ook ‘hoe zorgen wij met elkaar ervoor dat mensen met een (tijdelijk) laag inkomen mee kunnen blijven doen?’ 

Kortom hoe houden wij voortdurend oog voor elkaar.

Op de vraag hoe zij op het idee komt om na een lange carrière in de Barendrechtse politiek voor de Uitdaging te kiezen zegt zij bevlogen; “de energie die deze organisatie uitdraagt is haast overweldigend”.

Vervolgens vertelt zij al eerder kennis te hebben gemaakt met de landelijke initiatiefneemster en inspirator van de Nederlandse Uitdaging, Gerda Geurtsen. 

Daarnaast heeft zij in de afgelopen maanden diverse inspiratiesessies bijgewoond en daarbij kennisgemaakt met meerdere Uitdagingen in Nederland. “hun ideeën en vooral gedrevenheid om vragen uit de samenleving te koppelen aan het aanbod vanuit het bedrijfsleven of andere organisaties zijn bijzonder”, aldus Coby.

Via de Uitdaging kan je burgerinitiatieven, bedrijfsleven, organisaties, scholen, stichtingen, verenigingen verbinden met elkaar en zo de samenleving meer zelfredzaam maken.

Linda Sanders, de oprichter van de BU heeft het afgelopen jaar laten zien dat zij haar netwerk niet alleen heeft uitgebreid maar ook heeft weten te activeren. Als bestuurder zal ik haar daarbij in het vervolg mogen steunen. “Het is toch fantastisch om hierbij mijn kennis te benutten en zo een bijdrage te mogen leveren”. 

Scroll naar boven