De werkgroep “Kom…kijk…en doe..mee” bestaande uit Linda Sanders ( De Uitdaging), Gerda Pradun (St. Velerlei), Nelleke Valster en Patricia Stigter (St. IJsselmonde Oost), Beatrice van Tilburg (bibliotheek Aanzet) […]